We staan als één team achter u!

“Het Topwerk team zorgt voor een optimale afstemming van de trainingen met uw organisatie. Daarbij kijken wij welke trainer, welke training en welke trainingsopbouw het beste past bij de doelen die onze opdrachtgever wil behalen. Alle facetten van onze trainingen worden door ons gestuurd en georganiseerd. Het Topwerk team is het vaste aanspreekpunt voor uw organisatie!
In een actieve samenwerking met u zetten wij onze specialisten in. Met maar één doel: uw medewerkers sneller, doelmatiger, effectiever – en daardoor met meer plezier – te laten werken met de Microsoft Office applicaties.”

Yvonne Dijk
Directeur Topwerk 

Wij denken constructief met u mee in het hele trainingsprogramma

Ontzorgen

Wij nemen u het werk uit handen. Op basis van onze inventarisatie stellen we groepen samen en stemmen data af. Daarna maken wij de planning. Deelnemers kunnen zich via een online Topwerkrooster inplannen. Ook de gehele communicatie van deze planning kunnen we voor u uitvoeren.

Meten

Meten is weten. En dus doen wij voorafgaand aan de training een inventarisatie om het kennisniveau van de deelnemers te bepalen, zodat de training goed aansluit op de leerdoelen en het niveau van de deelnemers en op de leerdoelen (wensen) van de afdeling en de organisatie.

Nazorg

Na de training houden we de vinger aan de pols bij de deelnemers en de organisatie. Zodat we vragen die eventueel ontstaan snel kunnen beantwoorden. Samen zorgen we er voor dat de inhoud van de training actief wordt toegepast.

Neem nu de eerste stap naar effectiever werken!

Neem contact met ons op!

EEN SELECTIE VAN ONZE TRAININGEN