Onze visie

Bouwstenen voor Topprestaties

80%

van onze tijd werken we met Microsoft Office applicaties in kantoorbanen

38 minuten

per dag zijn we bezig met het uitzoeken van computer en internet problemen als gevolg van onvoldoende vaardigheden

30 minuten

tijdswinst per dag kan worden behaald met een goede training in vaardigheden Microsoft Office

Meten = Weten

Meten = Weten. Precies daarom hebben we de Topskills Nulmeting Digitale Vaardigheden ontwikkeld. Deze nulmeting is er in twee varianten:

  • Een nulmeting voor medewerkers die niet of nauwelijks met de computer werken
    (niet-kantoormedewerkers)
  • Een nulmeting voor kantoormedewerkers.

Met de Topskills Nulmeting Digitale Vaardigheden worden de kennis, vaardigheden en leerbehoeften van de medewerkers geanalyseerd. Zo wordt zichtbaar in hoeverre de benodigde competenties aanwezig zijn.

Met een persoonlijk advies voor iedere medewerker en een geanonimiseerd overzicht van de behaalde resultaten is de Topskills Nulmeting Digitale Vaardigheden een perfect startpunt om de digitale vaardigheden in het bedrijf aan te scherpen.

Uit onderzoek is vast komen staan dat we per medewerker per dag een tijdswinst kunnen behalen van bijna 30 minuten. Reken dat eens uit voor uw organisatie! U zult zien dat een training meer dan de moeite waard is. Niet alleen financieel, maar ook als investering in uw medewerkers. Iedereen tevreden!

Trainen met een doel

Topwerk staat voor trainen tot op de werkplek. Die werkplek is dan ook waar het in onze filosofie om draait: dáár moet het geleerde in de praktijk worden gebracht. De trainingen die we geven zijn dan ook gericht op het kunnen toepassen van de informatie op die werkplek.

Wij hanteren daarbij een praktische manier van trainen. Uit ervaring weten we dat wanneer de training en de handelingen op de werkplek goed op elkaar aansluiten, de gestelde leerdoelen worden bereikt. 

Ons trainingsadvies geven we op basis van een inventarisatie in uw bedrijf of organisatie. Daarmee weten we waar de behoeftes liggen en kunnen we de training op maat samenstellen.

Onze rol gaat echter verder: wij ontzorgen u. Wij denken mee in processen, ondersteunen bij de interne communicatie van de trainingen, geven medewerkers de mogelijkheid zelf hun training te plannen en zorgen voor een monitorsysteem waarbij u het hele traject kunt volgen: van inventarisatie tot het uitgeven van de certificaten. 

Haalbare schema’s

Leren werken met Microsoft Office is als leren hardlopen: kijkend naar enkel het einddoel zakt de moed om te starten vaak al direct in de (hardloop)schoenen.

Maar met een haalbaar schema, gebaseerd op persoonlijke wensen, met een coach die op afstand stuurt en een personal trainer die afremt als het te snel gaat en stimuleert waar dat nodig is, is ieder doel te realiseren.

Deze filosofie hanteren wij bij het samenstellen van onze trainingen. Topwerk is graag uw ‘coach’ en ‘personal trainer’ in Microsoft Office trainingen!

Topwerk staat voor Training tot op de werplek. Wij starten en finishen op de werkplek en nemen uw praktijk mee in de training.

Microsoft Office: standaard in kantoorautomatisering

De Microsoft Office programma’s zijn een standaard geworden in kantoorautomatisering. Dagelijks gebruiken ongeveer 7 miljoen Nederlanders Microsoft Office programma’s zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook. Je zou denken dat, wanneer men dagelijks die programmatuur gebruikt, er een hoge mate van kennis aanwezig is bij de gebruiker. Uit recent onderzoek van de Universiteit Twente blijkt echter dat werknemers gemiddeld 7,6% van hun werktijd niet efficiënt gebruiken. Dat komt met name door het gebrek aan digitale vaardigheden en door slechte helpdeskfunctionaliteit.

Volgens het onderzoek zijn er drie facetten die dit productiviteitsverlies kunnen verminderen:

  • Meer gestructureerde ICT-trainingen
  • Het verbreden van de rol van de helpdesk
  • En het formeler maken van hulp van collega’s

Met Topwerk maken we samen met u een plan hoe we – naast trainingen op maat – ook de helpdesktaken en de hulptaken van de collega’s kunnen structureren. Samen met een plan om de continuïteit van de informatie te garanderen en die up-to-date te houden. Zo zijn uw medewerkers in staat om efficiënter en met meer plezier te werken met de Microsoft Office programma’s.

Het bovenstaande komt uit het rapport ‘Ctrl Alt Delete, productiviteitsverlies door ICT-problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk’ van onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente.

Adoptie van de Topwerk Trainingen

Het succes van organisaties hangt steeds meer af van de mate waarin én de snelheid waarmee zij zich nieuwe technologie eigen kan maken. Onderzoekers voorspellen dat in de toekomst organisaties hun marktpositie verliezen door digitale incompetentie. Niet de technologie is daarbij de zwakke schakel, maar degene die de machine bedient. Flexibiliteit en veranderbereidheid bij medewerkers zijn essentieel voor een succesvolle digitale transformatie. Door medewerkers te ondersteunen bij de adoptie van nieuwe technologie zullen ze nieuwe functionaliteiten sneller opnemen in hun dagelijkse werkzaamheden en staan ze meer open voor de volgende verandering(en).

Topwerk staat haar opdrachtgevers bij in het vergroten van de adoptie van de Topwerktrainingen door medewerkers mee te nemen in de veranderingen en de achtergronden daarvan. Een goede communicatie creëert draagvlak voor adoptie, vermindert weerstand en zorgt dat nieuwe oplossingen omarmd worden. De communicatie rond een trainingstraject, die dient om de adoptie van de veranderingen te verhogen, nemen we u graag uit handen.

Samen zorgen we ervoor dat u uw doelen behaalt!

Trainen in een vertrouwde omgeving

Wij trainen in de vertrouwde omgeving van uw bedrijf. Indien gewenst kunnen we een tijdelijk lokaal inrichten met computersystemen of we maken gebruik van bestaande systemen.

Neem nu de eerste stap naar effectiever werken!

Neem contact met ons op!

ONZE TRAININGEN